KVALid

- observation og tilsyn i dagtilbud

Forfattere

  • Torben Næsby UCN
  • Anette Hvolby
  • Heidi Holm

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n33.535

Resumé

KVALid®[1] Tilsyn er et redskab til observation, evaluering og udvikling af kvalitet i dagtilbud. I skrivende stund er der udviklet et redskab til dagplejen og der arbejdes på et tilsvarende tilsynsmateriale til brug i vuggestuer og børnehaver[2]. KVALid Tilsyn bygger på mange års erfaringer med pædagogisk arbejde, ledelse, kompetence- og praksisudvikling i dagtilbud hos forfatterne samt erfaringer fra grund- efter- og videreuddannelse på Professionshøjskolen UCN, herunder udviklingen af KVALid Dialog til børnehave og vuggestue.

I artiklen udfoldes det forskningsbaserede grundlag for KVALid Tilsyn Dagpleje, og det vises hvordan et udvalgt observationsskema under temaet, “Legen som grundlag”, kan anvendes til vurdering af kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø. Formålet er at vise grundlaget for KVALid Tilsyn, der er udviklet med afsæt i dagtilbudsloven (Undervisningsministeriet, 2020), den styrkede pædagogiske læreplan (2020) og på baggrund af dansk, skandinavisk og international forskning om høj kvalitet i dagtilbud, og diskutere hvorvidt et sådant vurderingsværktøj kan anvendes til at skærpe tilsynet og evalueringskulturen i de danske dagtilbuds læringsmiljøer. Med værktøjet vises hvordan det pædagogiske personale kan identificere kvalitet og forbedre praksis gennem et udviklende tilsyn.

 

[1] Sammentrækning af: Kvalitet i Dagtilbud

[2] Der vil på sigt være tre færdigudviklede versioner af KVALid Tilsyn: Dagpleje, vuggestue og børnehave

Forfatterbiografi

Torben Næsby, UCN

Ph.d. og lektor

Downloads

Publiceret

04-12-2023

Citation/Eksport

Næsby, T., Hvolby, A., & Holm, H. (2023). KVALid: - observation og tilsyn i dagtilbud. CEPRA-Striben, (33), 86–109. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n33.535

Nummer

Sektion

Artikler