Indsendelse af abstract forud for artikel

Indsendelse af et abstract forud for en artikel er en mulighed og ikke et krav. 

Abstractet skal indeholde:
- Overskrift
- 3-5 emneord
- Problemstilling, forskningsspørgsmål, teser, metodiske overvejelser, fund og konklusioner
- Information (navn & mailadresse) på forfatter(e) og tydelig angivelse af kontaktperson (navn + mailadresse).
- Være på max 250 ord

Abstractet skal sendes til Trine Lolk Haslam: tlh@ucn.dk.
Forfattere får svar senest 14 dage efter deadline på abstract.