Nr. 28 (2022): Konstitutive virkninger af evalueringer

					Se Nr. 28 (2022): Konstitutive virkninger af evalueringer

Dette temanummer sætter lys på konstitutive
virkninger af evalueringer. Artiklerne beskæftiger
sig med, hvordan evalueringers resultater påvirker
den virkelighed, som evalueringen foretager en
vurdering af. Både tilsigtede og utilsigtede virkninger
i praksis behandles.

Publiceret: 20-01-2022

Hele nummeret