Evaluering af læringsmiljøer i dagtilbud. ECERS-3 og den styrkede pædagogiske læreplan.

Forfattere

  • Christina Medom
  • Torben Næsby UCN

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n25.351

Resumé

Dagtilbudspædagogikken har fået en styrket pædagogisk læreplan at orientere sig efter. En læreplan der retter fokus på, hvilke muligheder læringsmiljøet skal tilbyde børn, og som tager afsæt i et bredt læringssyn og et fælles pædagogisk grundlag. De pædagogiske mål er beskrevet i en ny bekendtgørelse og opgaven er nu de næste to år at implementere disse i praksis. Det pædagogiske arbejde efter den styrkede pædagogiske læreplan skal dokumenteres og det skal kunne evalueres systematisk, så pædagogerne selv, forældre, de kommunale forvaltninger og politikere kan se, om man når bekendtgørelsens mål, hvordan man når dem og mere generelt, om det pædagogiske arbejde er godt nok. Det vil sige, hvad er kvaliteten af læringsmiljøet. Når de professionelle aktører ”åbner” eller synliggør pædagogikken på denne måde, er en forudsætning for evaluering af læringsmiljøer i dagtilbud og evaluering af miljøernes bidrag til børns læring, at vi ved hvad kvalitet er og hvilken kvalitet, der efterstræbes. At undersøge dette kræver gode undersøgelsesmetoder.

Formålet med denne artikel er at give et helt overordnet perspektiv på, hvorvidt det standardiserede måleværktøj ECERS-3 (Early Childhood Environment Rating Scale, version 3, Harms, Clifford & Cryer, 2015) på en meningsfuld måde vil kunne evaluere pædagogisk praksis med den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud.

Indledningsvist beskrives grundlæggende elementer i værktøjet og i læreplanen kort, herefter beskrives sammenhængen imellem dem med læringsmiljøet som omdrejningspunkt. ECERS-3 måling er et redskab til at blive klogere på og udvikle praksis, og som kan give viden om arbejdet med læreplanen og understøtte det kontinuerlige evaluerings- og udviklingsarbejde i praksis i dagtilbud.

Forfatterbiografi

Torben Næsby, UCN

Ph.d. og lektor

Downloads

Publiceret

20-12-2019

Citation/Eksport

Medom, C., & Næsby, T. (2019). Evaluering af læringsmiljøer i dagtilbud. ECERS-3 og den styrkede pædagogiske læreplan. CEPRA-Striben, (25), 12–23. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n25.351