Om tidsskriftet

Fokus og område

CEPRA-striben publicerer forskningsbaserede artikler, som tematiserer, udforsker og nuancerer forståelser af evaluering i, af og med pædagogisk praksis. Tidsskriftet bidrager til, at evaluering som felt gør sig gældende i undersøgelse, udforskning og udvikling af pædagogisk praksis. Tidsskriftet vil derigennem skabe orienteringsmuligheder samt kvalificere faglig udvikling og drøftelser i og om feltet.

Tidsskriftets artikler er peer-reviewed og omhandler evalueringsmæssige spørgsmål i mange variationer. I artiklerne tematiseres såvel grundlæggende, almene evalueringsfaglige forhold, udfordringer og problematikker, der historisk og aktuelt hører til evalueringsfeltet, samt forhold, der relaterer sig til feltet, der trænger til at blive belyst, forstået og behandlet.

CEPRA-striben sigter efter at fremme levende og kritiske undersøgelser og dialoger om evalueringsfagligt arbejde. CEPRA-stribens henvender sig til forskere, undervisere, og studerende på professionshøjskoler og universiteter samt til aftagere og administratorer inden for det pædagogiske felt.

Indsendelse af abstract forud for artikel

Indsendelse af et abstract forud for en artikel er en mulighed og ikke et krav. 

Abstractet skal indeholde:
- Overskrift
- 3-5 emneord
- Problemstilling, forskningsspørgsmål, teser, metodiske overvejelser, fund og konklusioner
- Information (navn & mailadresse) på forfatter(e) og tydelig angivelse af kontaktperson (navn + mailadresse).
- Være på max 250 ord

Abstractet skal sendes til Trine Lolk Haslam: tlh@ucn.dk.
Forfattere får svar senest 14 dage efter deadline på abstract.

Peer review-proces

CEPRA-striben følger gængs redaktionel politik og fremgangsmåde for peer-reviewede videnskabelige tidsskrifter, idet der tilstræbes et højt niveau af integritet og troværdighed i det faglige indhold.  Redaktionen inviterer forfattere til at indsende originale manuskripter til tidsskriftet, der alle undergår anonym fagfællebedømmelse (double blind peer review) for at sikre den højest mulige kvalitet.  Ved bedømmelser lægges der både vægt på det faglige indhold, den sproglige formulering samt metodisk stringens og transparens. Som udgangspunkt vil der kræves mindst to fagfællebedømmelser per artikel. Hvis to fagfællebedømmelser er meget divergerende, så kan artiklen sendes med begge bedømmelser til et redaktionsmedlem. Her afgøres det, om der skal en tredje bedømmelse til.

Redaktionssgruppen består af:

  • Professor Emeritus Palle Rasmussen, AAU
  • Docent Tanja Miller, UCN
  • Docent Thomas Thyrring Engsig, UCN
  • Lektor Søren Pjengaard, UCN
  • Konsulent, Trine Haslam, UCN - tlh@ucn.dk

Politik om Open Access

Dette tidsskrift giver åben og gratis adgang til dets indhold ud fra et princip om at gøre forskning frit tilgængelig for offentligheden.
This journal does not charge APCs or submission charges.
Users have the right to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles.

Tidsskriftshistorik

Forskningscentret CEPRA ved University College Nordjylland (UCN), udgiver det forskningsvidenskabelige anerkendte tidsskrift CEPRA-striben, hvor vi formidler viden om evaluering i teori og praksis. CEPRA-striben er optaget på Forsknings- og Innovationsstyrelsens autoritetsliste over videnskabelige tidsskrifter. 

 

Første nummer af CEPRA-striben udkom i januar 2008. Frem til november 2015, hvor nummer 18 udkom, har alle været udgivet i papirform. Tidsskriftet har været udgivet gennem Dafolo, der har stået for tryk, salg og distribution. Fra tidsskrift nummer 19, fra december 2015, udkommer tidsskriftet elektronisk. Det gøres gratis tilgængeligt på UCN's hjemmeside fra og med nr. 19.