ECERS-3 og kvalitetsvurdering i dagtilbud i Danmark

Forfattere

  • Torben Næsby UCN

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n22.260

Resumé

Vi har et problem med, at vi herhjemme generelt antager at have en god kvalitet i dagtilbud. Vi ved bare ikke om det er rigtigt. God – i forhold til hvad?

I et forskningsprojekt på UCN om kvalitet i dagtilbud søges det spørgsmål besvaret. Ved brug af det internatioanlt standardiserede evalueringsværktøj ECERS-3 skabes på et meget stærkt grundlag viden om, hvilke kvaliteter i læringsmiljøet danske dagtilbud faktisk indeholder og gør det muligt at sammenligne resultaterne med internationale resultater. En baseline, etableret med observationer med ECERS-3, kan endvidere gentages og kobles til international forskning, der viser effekten for børnenes læring – hvad børnene får ud af at gå i dagtilbud – og den kan anvendes i den enkelte kommune og det enkelte dagtilbud til at vise styrker og potentialer samt udpege behov for kvalitetsudvikling.

Som forudsætning kræver det en undersøgelse af om værktøjet faktisk måler det, det skal, i en dansk kontekst. I artiklen præsenteres denne undersøgelse, der viser at på det overordnede plan er der høj grad af alignment mellem ECERS-3 og den danske læreplan. Det vil sige, med ECERS-3 vurderes de seks temaer i læreplanen samt dagtilbudslovens formålsbestemmelser på en måde, der dels angiver niveauet for kvalitet i dagtilbud i en form for aktuel status – en baseline – der, med den validitet vurderingen kan gennemføres med af certificerede observatører og den høje reliabilitet måleværktøjet holder, kan forudsige effekterne af dagtilbuddet i forhold til børnenes trivsel, læring og udvikling

Forfatterbiografi

Torben Næsby, UCN

Ph.d. og lektor

Downloads

Publiceret

20-12-2017

Citation/Eksport

Næsby, T. (2017). ECERS-3 og kvalitetsvurdering i dagtilbud i Danmark. CEPRA-Striben, (22), 68–85. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n22.260