Nr. 33 (2023): Evaluering og leg

					Se Nr. 33 (2023): Evaluering og leg

I de senere år er der kommet bred interesse for leg som fænomen i uddannelsessystemet og dets institutioner. Der er både fokus på leg i sig selv og på leg i relation til læring, udvikling, trivsel mv. Dette taler blandt andet ind i en international uddannelsespolitisk dagsorden om OECD’s 21. århundredes kompetencetænkning og FN’s verdensmål. Verdensmål 4 om uddannelse af høj kvalitet trækker tilmed på artikel 31 i FN’s Børnekonvention, som understreger, at alle børn har ret til leg. Ydermere ses leg i den sammenhæng ofte som svaret på større, samfundsrelaterede problemstillinger om trivsel, læring og udvikling af kreative og innovative kompetencer, livsduelighed osv. Forventningerne til, hvad leg kan bidrage med, er således høje.

Publiceret: 04-12-2023

Hele nummeret