Udvikling og evaluering af legebaseret pædagogik

Forfattere

  • Torben Næsby UCN
  • Heidi Bang Okslund UCN
  • Birgitte Skov Pedersen UCN
  • Karsten Brinkmann Skytte UCN

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n28.470

Resumé

Denne artikel præsenterer forskningsmæssige
perspektiver på pædagogers positionering i
forhold til leg i dagtilbud. International forskning
viser blandt andet, at pædagoger generelt set har
svært ved at indgå i og rammesætte børns leg på
kvalificerede måder. Hvad er det, som udfordrer
pædagogerne? Hvilke barrierer forhindrer
pædagoger i at handle kvalificeret i forhold til leg?
Og hvilke pædagogiske kompetencer kalder en
legebaseret pædagogik på?
Med afsæt i forskningslitteraturen præsenterer
artiklen en model for en legebaseret pædagogik,
som den kan se ud i dagtilbud. Modellen
har til formål at bidrage til en bredere og
mere nuanceret forståelse af pædagogers
deltagelse i leg i dagtilbud. Den præsenteres
som et kontinuum bestående af fem forskellige
legeformer. Implementering af en sådan model
for pædagogers planlægning af og konkrete
positionering i forhold til børns leg og læring
flugter med bestemmelserne i den styrkede
pædagogiske læreplan. Den kan således
understøtte læreplanens mål og sigte med
legebaseret læring.
Evaluering af praksis med afsæt i en sådan
model kan være i fuld overensstemmelse med
de vedtagne formål for dagtilbud, men kan også
indsnævre pædagogers fokus. Evaluering og valg
af didaktisk metode og evalueringsmetode er på
denne måde med til at konstituere virkeligheden.
Nøgleord: Leg, legebaseret pædagogik, læring,
didaktik, børnehave.

Downloads

Publiceret

20-01-2022

Citation/Eksport

Næsby, T., Okslund, H. B., Pedersen, B. S., & Skytte, K. B. (2022). Udvikling og evaluering af legebaseret pædagogik. CEPRA-Striben, (28), 26–39. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n28.470