Vurdering af kvalitet: Inklusion som eksempel

Forfattere

  • Torben Næsby Lektor, ph.d. Pædagoguddannelsen UCN

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n19.153

Resumé

Pædagogisk kvalitet ses inden for uddannelsesforskningen
og den pædagogiske forskning som
et flerdimensionelt, værdiladet, meningsbærende
og målrettet fænomen (SirajBlatchford & Mayo
2012). Det betyder, at kvalitet i dagtilbuddet dels er
holdbar i betydningen bestandig og kulturgenerel,
men også foranderlig og kontekstuelt påvirkelig.
Dermed er kvalitet ikke endegyldig, og at enes om
en endegyldig definition er hverken muligt eller
attråværdigt (Sheridan 2012, 36). Således mener
den svenske kvalitetsforsker Sonja Sheridan, at man
skal medregne både den såkaldte objektivistiske
tilgang til kvalitet, hvor der opereres med et sæt af
målbare karakteristika og den relativistiske tilgang,
hvor den subjektive oplevelse af kvalitet inddrages
(Sheridan 2012).

Downloads

Publiceret

01-09-2015

Citation/Eksport

Næsby, T. (2015). Vurdering af kvalitet: Inklusion som eksempel. CEPRA-Striben, (19), 30–39. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n19.153