Forord

  • Tanja Miller

Resumé

Undervisningsevaluering spiller en stadig større rolle i uddannelsers arbejde med at skabe kvalitet. Noget af dette arbejde udføres, fordi krav i love og bekendtgørelser gør det til en SKAL opgave, mens andre dele af undervisningsevalueringer tager udgangspunkt i lokale diskussioner og refleksioner over, hvad kvalitet er netop på denne uddannelse. En af de store principielle diskussioner, der udspiller sig i slipstrømmen af denne del af evalueringsbølgen, er en optagethed af at afgrænse undervisning som aktivitet. Er det undervisning, når studerende arbejder i studiegrupper med tilknyttede vejledere? Er det undervisning, når elever og studerende på eget initiativ danner virtuelle netværk? Hvad betyder støttefunktioner lige fra IT support til
studievejledning for elevers og studerende vurdering af uddannelsens kvalitet? Hvordan kan resultater af undervisningsevalueringer analyseres, således at de kan give mening til diskussionen om kvalitet af HELE uddannelsen?

Publiceret
2009-05-01
Citation/Eksport
Miller, T. (2009). Forord. CEPRA-Striben, (06), 2-5. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n06.43