"Det gode Måltid" som brobygger til sundhed, kultur og integration

  • Tanja Miller UCN
  • Annemarie Dalsgaard UCN, Sygeplejerskeuddannelsen
  • Britta Nielsen UCN, Sygeplejerskeuddannelsen
  • Camilla Finsterbach Kaup UCN, pædagoguddannelsen

Resumé

Artiklen præsenterer et udviklingsprojekt i et udsat boligområde i en dansk provinsby. Det drejer sig om en madklub (LUMA) som fyldes med børn, forældre og studerende fra det lokale University College en gang om ugen i et rul på otte uger. Artiklen beskriver hvordan det pædagogisk personale fra det lokale Børne- og Ungehus sammen med studerende skaber ” Det gode måltid” for samtidig at understøtte netværk og venskaber i sene eftermiddagstimer. De fleste deltagere fra boligområdet er danskere med anden etnisk baggrund.

Artiklen bygger på en virkningsevaluering der undersøger betydningen af deltagelse i madklubben fra forskellige brugerpositioner, for ved hjælp af begreber som maddannelse, læring og relationer at nå en forståelse af hvorfor netop madlavning i et fællesskab tilsyneladende er virksomme elementer i opbyggelse af relationer og til at styrke integration. 

Forfatterbiografi

Tanja Miller, UCN
Docent i forskningsprogrammet ”Udsathed og chanceulighed”
Publiceret
2018-09-28
Citation/Eksport
Miller, T., Dalsgaard, A., Nielsen, B., & Kaup, C. (2018). "Det gode Måltid" som brobygger til sundhed, kultur og integration. CEPRA-Striben, (23), 54-65. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n23.282