Forord

  • Tanja Miller

Resumé

Dette temanummer har som omdrejningspunkt
eksamen – eksamen i forskellige uddannelsesmæssige
kontekster. Eksamen synes
at være et vigtigt element i alle formelle
uddannelser – måske det vigtigste træk ved
formelle uddannelser. Temanummeret har
som fokus at eksamensform og eksamensindhold
følger udviklingen af uddannelserne og
at bestræbelser på at reformere denne specifikke
del af uddannelserne har sine helt egne
udfordringer.

Publiceret
2014-05-01
Citation/Eksport
Miller, T. (2014). Forord. CEPRA-Striben, (16), 2-5. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n16.120
Sektion
Artikler