Forord

  • Tanja Miller

Resumé

Dette temanummer sætter fokus på kvalitet i velfærdsydelser.
Hvordan opfattes kvalitet i opgaveløsningen
af professionerne og af brugerne? Kan vi tale om kvalitet
uden at tale om kontekst? Er kvalitet under pres
når samfundet skal spare og hvem går det ud over?

Publiceret
2015-09-01
Citation/Eksport
Miller, T. (2015). Forord. CEPRA-Striben, (19), 2-3. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n19.149