Evaluering mellem forskning, profession og praksis

  • Tanja Miller
  • Maria Appel Nissen
  • Palle Rasmussen
  • Helle Schjoldager

Resumé

Når man giver et videncenter titlen „Evaluering i
praksis” må det udløse nogle spørgsmål. Hvilken viden
tænkes et sådant center at beskæftige sig med?
Der er mange forståelser af evaluering – hvad betyder
det i denne sammenhæng? Hvad menes der med
praksis? Den viden om evaluering, som centeret
skal arbejde med, hvordan skal den være forbundet
med praksis, og hvad skal den ellers være forbundet
med? Sådanne spørgsmål vil vi prøve at forholde os
til i denne lille artikel. Artiklen tjener desuden det
formål at placere tidsskriftet i en evalueringsteoretisk
position.
Publiceret
2008-02-01
Citation/Eksport
Miller, T., Appel Nissen, M., Rasmussen, P., & Schjoldager, H. (2008). Evaluering mellem forskning, profession og praksis. CEPRA-Striben, (01), 4-8. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n01.205