Spørgeskemaer som redskab til undervisningsevaluering

  • Peter Nielsen
  • Palle Rasmussen

Resumé

Evaluering af gennemført undervisning er en udbredt
praksis i det danske uddannelsessystem. Det
sker oftest ved hjælp af brugerundersøgelser, hvor
man via standardiserede spørgeskemaer indsamler
elevers, kursisters eller studerendes vurderinger af
undervisningen. Besvarelserne bliver bearbejdet
statistisk, og resultaterne formidles til underviserne,
til ledelsen og ofte også til omverdenen. Der
er god grund til at evaluere undervisning; men det
sker alt for ofte med rutinemæssig brug af allerede
foreliggende standardiserede spørgeskemaer. Hvis
undervisningsevaluering skal sikre kvalitet og
udvikling, er det vigtigt, at man overvejer, hvilken
viden der efterspørges, hvilke aktører den skal
formidles til, hvordan spørgeskemaer skal konstrueres,
og hvordan det indsamlede materiale skal
analyseres og formidles. I artiklen søger vi at belyse
og give retningslinjer for dette.

Publiceret
2011-06-01
Citation/Eksport
Nielsen, P., & Rasmussen, P. (2011). Spørgeskemaer som redskab til undervisningsevaluering. CEPRA-Striben, (10), 28-35. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n10.71