Kvalitet & akkreditering

Forfattere

  • Palle Rasmussen

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n11.81

Resumé

Kvalitet i uddannelsessystemet blev sat på dagsordenen i i 1980’erne I Danmark skete det under den daværende borgerlige regering, hvor undervisningsminister Bertel Haarders satsede på at gøre kvalitet til hovedtemaet i uddannelsesdebatten ved at igangsætte debatter, udvalgsarbejder og udviklingsprojekter. Et af de mere håndfaste resultater var Evalueringscenteret for de Videregående Uddannelser, som efter flere års tilløb blev etableret i 1992. Også i lande som USA og England blev kvalitet gjort til et centralt mål for uddannelsespolitikken. Det var en paradoksal udvikling; for kvalitetsbegrebet angiver ikke nogen egentlig retning for politikken. Uddannelserne skal ikke gøre noget bestemt, de skal bare gøre det godt. Alligevel har kvalitet siden da været en stærk ’dagsordensætter’. Det er svært at erklære sig uenig i, at kvaliteten skal være i højsædet. Dermed har kvalitetsmålsætningen kunnet bidrage til at dreje diskussionen væk fra andre målsætninger uden direkte at afvise dem. Det gælder ikke mindst en målsætning, som stod stærkt i 1970’ernes uddannelsespolitik, nemlig den sociale lighed.

Downloads

Publiceret

2011-11-01

Citation/Eksport

Rasmussen, P. (2011). Kvalitet & akkreditering. CEPRA-Striben, (11), 30–36. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n11.81

Nummer

Sektion

Artikler