Forord

  • Tanja Miller

Resumé

Dette temanummer hedder ” Specialundervisning
og socialpædagogik ” og indeholder en samling
artikler der med forskellige vinklinger fortæller om,
hvordan evaluering anvendes i det pædagogiske
arbejde i specialpædagogikken. Ligeledes er det sat
fokus på hvordan evalueringsviden om bestemte
metoder eller tænkninger i mødet med barnet kan
sætte gang i udvikling og innovation.

Publiceret
2009-05-01
Citation/Eksport
Miller, T. (2009). Forord. CEPRA-Striben, (05), 2-5. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n05.34