Forord

  • Tanja Miller

Resumé

Dette temanummer hedder ”Evaluering som udvikling”
og indeholder en samling meget forskellige
artikler der har det ene tilfælles, at de anskuer
evalueringer som redskaber eller mentale tankekort
i en udviklingsproces. Man kunne spørge om
evaluering da kan anvendes til andet? Her er svaret
at mange evalueringsredskaber tager sigte på at få
styr på fortiden fx som kontrol, monitorering, styring,
planlægning eller med mere symbolske mål.

Publiceret
2009-02-01
Citation/Eksport
Miller, T. (2009). Forord. CEPRA-Striben, (04), 2-3. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n04.26