Forord

  • Tanja Miller

Resumé

Dette temanummer tager fat på evaluering
med et særligt fokus på kontekstens
betydning for evalueringsdesign,
evalueringsspørgsmål og anvendelse i
konteksten. Evalueringsresultater er altid
kontekstafhængige, men nogle design og
processer er mere egnede til at producere
viden, der kan ”flyttes” mellem kontekster.
Og nogle metoder – f.eks. feedback – kan
slet ikke flyttes, men fungerer kun i
konkrete kontekster og situationer.

Publiceret
2012-08-01
Citation/Eksport
Miller, T. (2012). Forord. CEPRA-Striben, (13), 2-3. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n13.92