Forord

  • Tanja Miller

Resumé

Dette temanummer handler om Bologna – processen
og hvilken betydning de politiske langsigtede visioner
og beslutninger har for uddannelsessystemet primært
i Danmark.

Publiceret
2011-02-01
Citation/Eksport
Miller, T. (2011). Forord. CEPRA-Striben, (09), 2-3. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n09.59
Sektion
Artikler