Forord

  • Tanja Miller

Resumé

Dette temanummer har fokus på erhvervsskolesektoren. Og er CEPRA- stribens første udgave af tidsskiftet efter vi er gået over til "open – access", hvilket vi forventer os meget af. Spred gerne kendskabet til tidsskriftet der som fagligt hovedsigte har at løfte faglige diskussioner om evaluering, dokumentation og feedback i uddannelsessektoren.
Artiklerne dækker et bredt spektrum af aktuelle udfordringer og problemstillinger i erhvervsskolesektoren og er klynget således at en række artikler dækker et indefra-ud perspektiver og andre dækker et mere udefra- ind perspektiv.
Desuden bringes en artikel om feedback i grundskolen uden for tema.

Publiceret
2016-11-10
Citation/Eksport
Miller, T. (2016). Forord. CEPRA-Striben, (21), 2-5. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n21.219