Forord

  • Tanja Miller

Resumé

En væsentlig del af udviklings-, undervisnings-
og læreprocesser er den feedback
deltagerne modtager fra omgivelserne på
forskellige måder. Artiklen ”The power of
feedback” (2007) af Hattie og Timperley
blev startskuddet til yderligere forskning
i feedbacks betydning, for både dem der
modtager og dem der giver det. Andre har
lavet udviklingsprojekter, hvor de generelle
fund fra artiklen er implementeret og
udviklet i forskellige kontekster og dermed
blevet mere egnede, som en del af en
evalueringskultur i en inklusionspraksis.
Dette temanummer beskæftiger sig med
feedback processer i forskellige kontekster.

Publiceret
2013-04-01
Citation/Eksport
Miller, T. (2013). Forord. CEPRA-Striben, (14), 2-3. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n14.101
Sektion
Artikler