Nr. 6 (2019): Sundhed

					Se Nr. 6 (2019): Sundhed

Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere det sjette nummer af Professionshøjskolen UCN’s digitale tidsskrift – UCN Perspektiv. Dette nummer adskiller sig fra de hidtidige numre, idet vi her præsenterer i alt 17 artikler (+ et antal forord), der tager udgangspunkt i forsknings- og udviklingsaktiviteter i UCN’s fem uddannelser på sundhedsområdet (ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, radiograf og sygeplejerske) samt fra forskningsprogrammet ”Teknologier i borgernær sundhed” (TIBS). Det store antal artikler vidner om mangeartede og dynamiske forskningsmiljøer på sundhedsområdet i UCN, og de har alle et fokus på inddragelse af relevant empiri baseret på forskningsmæssig design og metode. Der er en variation i artiklernes temaer, der indikerer de særlige fagfagligheder i de fem sundhedsuddannelser, men også hvad de er optagede af på tværs af uddannelser og professioner.

Se hele nummeret i Ipaper

Publiceret: 02-12-2019

Hele nummeret

Artikler