Algoritmer i sundhedsfagligt arbejde

  • Uffe Læssøe UCN Fysioterapeutuddannelsen

Resumé

Det er udfordrende at skabe sig et overblik og træffe de rigtige beslutninger i situationer med store informationsmængder, og det kan være trivielt at orientere sig i processer med løbende dataopsamling. Heldigvis kan softwareløsninger og computerkraft være en hjælp. Gennem automatiseret datahåndtering og forprogrammerede beregninger – såkaldte algoritmer – kan store datamængder håndteres, og diverse resultater ekstraheres. Algoritmerne kan endvidere optimere sig selv i en form for kunstig intelligens. Artiklen forsøger at forholde sig til disse muligheder og påpeger, at den sundhedsprofessionelle skal finde den rette balance i forhold til at udnytte digital teknologi, hvor den er anvendelig, uden at miste troen på sin egen dømmekraft og fortolkningsevne. Her er en grundlæggende teknologiforståelse og digital dannelse nødvendig, så man kan begå sig selvstændigt og etisk korrekt i den digitale verden.

Publiceret
2019-12-02
Citation/Eksport
Læssøe, U. (2019). Algoritmer i sundhedsfagligt arbejde. UCN Perspektiv, (6), 82-87. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n6.368
Sektion
Artikler