Træningsmonitorering i neurorehabilitering

Resumé

Formålet med projekt ”Træningsmonitorering i neurorehabilitering” var at undersøge brugervenligheden af et ”smartwatch” anvendt til selvmonitorering af patienter med erhvervet hjerneskades aktivitetsniveau samt at dokumentere træningsintensiteten ved indlagte patienter i et neurorehabiliteringsforløb. Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Neuroenhed Nord, Brønderslev, Regionshospital Nordjylland, Fysioterapeutuddannelsen og forskningsprogrammet ”Teknologier i borgernær sundhed”, begge UCN. Brugervenligheden blev undersøgt ved hjælp af to spørgeskemaer samt et semistruktureret fokusgruppeinterview, og træningsintensiteten blev dokumenteret ved hjælp af et case series-design. Resultaterne viste, at selvmonitorering kan fremme motivationen til deltagelse i fysisk aktivitet, men at patientens fysiske og kognitive funktionsniveau har stor betydning for brugervenligheden af teknologier til selvmonitorering. Træningsintensiteten i de terapeutiske rehabiliteringsaktiviteter varierede, og patienter med lavt fysisk funktionsniveau trænede ved lavere relative intensiteter sammenlignet med patienterne med højere funktionsniveau.

 

 

 

 

Publiceret
2019-12-02
Citation/Eksport
Støve, M., & Larsen, B. T. (2019). Træningsmonitorering i neurorehabilitering. UCN Perspektiv, (6), 45-49. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n6.369
Sektion
Artikler