Bidrag fra jordemoderuddannelsen

Afsæt for vækst i familiedannelsesprocesser

  • Githa Cajus UCN Jordemoderuddannelsen

Resumé

Sundhedsfremme og forebyggelse er helt essentielle elementer i jordemoderens virke. Begge dele har forskellige muligheder, afhængigt af kontekst; både hvad angår fysiske rammer, ressourcemæssige/organisatoriske rammer, kvindens/familiens individuelle forhold og selve familiedannelsens forløb. Også jordemoderens erfaringer, forforståelser og kompetencer spiller ind. Således skal meget tages med i betragtning, når vi vurderer, hvilken viden, der er relevant for UCN, Jordemoderuddannelsen. I vores organisatoriske kontekst er det helt essentielt, at uanset hvilket fokus en forskning, videns-trekantens ene ben, har, skal der være en kobling til praksis, videns-trekantens andet ben. Det ligger i kernen af professionshøjskolernes formål. Som uddannelsesinstitution er der desuden en væsentlig opgave i give forskning og praksis en kobling til videns-trekantens tredje ben, uddannelse. Det siger måske sig selv, men det er ikke helt enkelt at sikre tilbageløbet til uddannelse. Optimalt set var der taget højde for alle tre ben allerede ved planlægningen af en forskningsindsats. Men indsatser fremkommer sjældent lineært.

Publiceret
2019-12-02
Citation/Eksport
Cajus, G. (2019). Bidrag fra jordemoderuddannelsen. UCN Perspektiv, (6), 50. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n6.381
Sektion
Artikler