Arkiver

 • Sundhed og anvendt teknologi
  Nr. 14 (2024)

  Velkommen til denne udgave af UCN Perspektiv, hvor vi sætter fokus på sundhed og anvendt teknologi.
  I en tid, hvor sundhedsvæsenets digitalisering udvikler sig med lynets hast, er det vigtigt at have øje for, hvordan disse teknologiske fremskridt kan anvendes til at forbedre vores sundhed og livskvalitet.

 • Fysisk aktivitet
  Nr. 13 (2023)

  Denne udgivelse af UCN Perspektiv sætter spot på de sundhedsmæssige aspekter ved fysisk aktivitet. Artiklerne i dette tema er skrevet med sigte på læsere både med og uden en sundhedsmæssig baggrund. Samtidig kan artiklerne være interessante for studerende på UCN – primært studerende på sundhedsuddannelserne. Artiklerne er skrevet ud fra den betragtning, at et nedsat fysisk aktivitetsniveau er hyppigt forekommende, og at det har negative sundhedsmæssige konsekvenser. Det anerkendes dog, at enkelte mennesker er ekstremt aktive, og at disse vil have sundhedsmæssige gevinster ved at nedsætte deres aktivitetsniveau. Problematikker vedrørende de ekstremt fysisk aktive er ikke medtaget i dette temanummer.
 • Kreativitet og legende læring
  Nr. 12 (2023)

  Denne udgivelse af UCN Perspektiv sætter spot på et bredt felt inden for temaerne: kreativitet og legende læring. Idéen til dette tema startede tilbage i 2021, hvor redaktionen ved UCN Perspektiv i forskellige sammenhænge fik indblik i projekter med fokus på tilgange, der havde afsæt i teoretiske perspektiver og metoder inden for kreativitet og legende læring. Det vakte vores nysgerrighed på, om der her var et tema, der kunne være interessant at formidle i UCNs tidsskrift, UCN Perspektiv.

 • Internationalt forsknings- og udviklingsarbejde
  Nr. 11 (2022)

  Dette nummer af UCN Perspektiv sætter fokus på den internationale dimension i forsknings- og udviklingsarbejdet i UCN. Det internationale samarbejde byder på muligheder for interessante faglige, forskningsmetodiske, kulturelle og praksisrelaterede møder. Et internationalt samarbejde tilbyder ofte både udsyn og et spejl for vores egen måde at handle i, undersøge og tænke og tale om professioner og praksis. Herigennem kan vi finde inspiration til videreudvikling på baggrund af ny viden eller få afprøvet vores tilgange eller forståelser i nye kontekster. Det er artiklerne i dette nummer eksempler på.

 • Neuropædagogik – perspektiver på lærings- og forandringsprocesser
  Nr. 10 (2021)

  Inden for kognitionsforskningen er der de seneste år sket en stor udvikling. Man taler i dag således om den tredje generation af kognitionsforskningen, som lægger vægt på embodiment og enaktiv tilgang i forståelsen af kognition. På den baggrund er det relevant med et temanummer i UCN Perspektiv med fokus på at belyse den pædagogiske betydning af de nyeste landevindinger inden for kognitionsforskningen under titlen Neuropædagogik – perspektiver på lærings- og forandringsprocesser.

 • Teknologi
  Nr. 9 (2021)

   

  Denne udgave af UCN Perspektiv indeholder en række af artikler forfattet af medarbejdere, der har arbejdet med udgangspunkt i det forskningsfokus, der blev formuleret for UCN’s teknologiuddannelser i 2017.

 • Internationalisering af læringsmiljøer
  Nr. 8 (2020)

  UCN er en af de professionshøjskoler i vores sektor, der er mest internationalt orienteret, og det er vi stolte af. Spørgsmålet er dog alligevel, om vi skaber nok værdi for de studerende med de muligheder, vi har for at berige dem med et internationalt udsyn?

  De nedslag, som artiklerne i dette tema repræsenterer, giver udtryk for, at der et uforløst potentiale i at integrere internationalisering bedre i den daglige uddannelsespraksis og i uddannelsernes indhold. Derfor giver artiklerne i dette nummer af UCN Perspektiv stof til eftertanke.

 • Didaktik og design på efter- og videreuddannelse
  Nr. 7 (2020)

  Artikler i dette nummer er udarbejdet af adjunkter, lektorer, konsulenter og ledelse fra UCN act2learn, hvilket er UCN’s efter- og videreuddannelsesafdeling. Artiklerne retter sig mod alle, der har interesse i efter- og videreuddannelse og de mikro- og makrodidaktiske refleksioner, der knytter sig hertil. Mikrodidaktiske perspektiver handler om elementer fra didaktikken helt inde i undervisningsrummet samt i relationerne og kommunikationen med de studerende. Makrodidaktik kigger mere på konteksten omkring videreuddannelsen og læreprocessen – fx forløbets design eller organisatoriske perspektiver på efter- og videreuddannelse.

 • Sundhed
  Nr. 6 (2019)

  Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere det sjette nummer af Professionshøjskolen UCN’s digitale tidsskrift – UCN Perspektiv. Dette nummer adskiller sig fra de hidtidige numre, idet vi her præsenterer i alt 17 artikler (+ et antal forord), der tager udgangspunkt i forsknings- og udviklingsaktiviteter i UCN’s fem uddannelser på sundhedsområdet (ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, radiograf og sygeplejerske) samt fra forskningsprogrammet ”Teknologier i borgernær sundhed” (TIBS). Det store antal artikler vidner om mangeartede og dynamiske forskningsmiljøer på sundhedsområdet i UCN, og de har alle et fokus på inddragelse af relevant empiri baseret på forskningsmæssig design og metode. Der er en variation i artiklernes temaer, der indikerer de særlige fagfagligheder i de fem sundhedsuddannelser, men også hvad de er optagede af på tværs af uddannelser og professioner.

  Se hele nummeret i Ipaper

 • Universitarium
  Nr. 5 (2019)

  Universitarium - eksperimenterende læringsformer indenfor naturvidenskab

  I Aalborg har Aalborg Universitet og Professionshøjskolen UCN i en del år samarbejdet om det såkaldte Universitarium, der hvert år i sommerhalvåret ”popper” op i Aalborg City, og hvor børn og barnlige sjæle på forskellig vis vil kunne opleve og eksperimentere med naturvidenskab i forskellige kontekster. Der er hvert år et tema for Universitarium, og i 2019 er temaet: ”Energi – til det hele!”
  Tre af artiklerne i dette nummer går ind i UCN’s rolle i forhold til Universitarium.
  Den fjerde og sidste artikel, ”Kan man spise en by, eller kan man lære en by at spise?” falder på en måde lidt uden for temaet om Universitarium og så alligevel ikke: De fire forfattere præsenterer en vision om et fysisk sted – et Gastronarium – i forbindelse med udviklingen af den gamle spritfabrik i Aalborg.

  Se hele nummeret i Ipaper

 • Opsøgende socialt arbejde

  Opsøgende socialt arbejde
  Nr. 4 (2018)

  Dette temanummer af UCN Perspektiv præsenterer i fire artikler resultater af FoU-projekter (projekter, som er gennemført af forskningsenheden Forskning og undervisning, UCN) om opsøgende arbejde i velfærdsprofessionerne.

  Temanummeret er relevant, i og med at velfærdsopgaver inden for pædagogik og sundhed/sygepleje i disse år genfortolkes og søges løst på nye måder. Sagen er, at de traditionelle måder at tænke velfærdsydelser på ikke i tilstrækkeligt stort omfang lykkes med at bringe de borgere, der har hjælp behov, videre med deres udfordringer. Det allerstørste problem er faktisk, at de borgere, der har allermest brug for støtte og hjælp, ikke modtager den. Det kan skyldes, at de ikke ved, at en given velfærdsydelse findes, eller at den er eller forekommer dem opnåelig. Denne uvidenhed kalder vi mangel på ’health literacy’ eller på ’social literacy’, hvilket betyder, at der er strukturelle uligheder i forhold til at opsøge og bruge velfærdsydelser. Borgeren kan også have udviklet en modstand mod systemerne og have mistet tilliden til, at samfundet vil borgeren  noget godt. Uanset hvilke årsager der er til, at ikke alle velfærdsydelser når ud til marginaliserede borgere, er der brug for nytænkning og nye paradigmer.

  Se hele nummeret i Ipaper

 • Udeskole
  Nr. 3 (2018)

  Nye undervisnings- og læringsformer i skoleregi

  Projekt udeskole er et 5-årigt projekt, der har til opgave at opbygge et stærkt
  miljø omkring udeskole i Nordjylland.
  Projektet er et tværinstitutionelt forskningsbaseret udviklingsprojekt på UCN’s Lærer- og Pædagoguddannelser, samt i eftervidereuddannelsen. 
  Derudover er der etableret samarbejder med skoleforvaltninger og skoler i hele Nordjylland, der ønsker at arbejde med udeskole.

  Læs mere om projektet i dette nummer af UCN Perspektiv, på ucn.dk og se videoerne til artiklerne "Brøkerne er usynlige udenfor" og "Lærer og pædagogsamarbejdet i udeskole".

   

  Brøkerne er usynlige udenfor   Lærer og pædagogsamarbejdet i udeskole

   brøk_lille.png           skørping_lille.png

  Se hele nummeret i Ipaper

 • Finans forside

  Finans
  Nr. 2 (2017)

  Dette temanummer af UCN Perspektiv handler om
  Forsknings- og Udviklingsaktiviteterne hos de finansielle uddannelser
  (finansøkonom, finansbachelor og financial controller). 

   

   

   

   

   

  Se hele nummeret i Ipaper

 • Pædagogik og æstetik

  Pædagogik og æstetik
  Nr. 1 (2017)

  Dette temanummer af UCN Perspektiv sætter fokus på den æstetiske dimensions betydning i det pædagogiske arbejde. Det sker gennem en række artikler, der med hver sin unikke vinkel belyser den nyeste viden om og konkrete erfaringer med at arbejde æstetisk i det pædagogiske felt.

   

    

   

   

   

  Se hele nummeret i Ipaper