Bidrag fra Ergoterapeutuddannelsen

Forskning i ergoterapi og aktivitetsvidenskab et fælles ansvar på tværs af forskning, uddannelse og praksis

  • Tina Helle UCN Ergoterapeutuddannelsen

Resumé

I 2019 har vi etableret en forskningsgruppe ved ergoterapeutuddannelsen i UCN. Forskningsgruppens væsentligste opgaver er at bidrage til at skærpe uddannelses- og dimittendprofil, skabe forskningsmæssige nybrud, bidrage til at løse relevante problemstillinger i samarbejde med praksis samt udbyde efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Forskningsgruppens og uddannelsens vision er:

at blive en attraktiv, central og politisk aktør, der skaber betydningsfuld forskning og udvikling indenfor ergoterapi og aktivitetsvidenskab lokalt, nationalt og internationalt. Vi stræber efter at generere akademisk såvel som samfundsmæssig ”impact” til fordel borgere, professionen og samfundet i sin helhed med fokus på lige ret til og mulighed for aktivitet og deltagelse for alle.

Publiceret
2019-12-02
Citation/Eksport
Helle, T. (2019). Bidrag fra Ergoterapeutuddannelsen. UCN Perspektiv, (6), 7. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n6.385
Sektion
Artikler