Underpriviligerede borgeres anvendelse af teknologi til håndtering af sundhed i hverdagen

  • Jacob Østergaard Madsen UCN Ergoterapeutuddannelsen

Resumé

Baggrund: Trods stigende fokus på anvendelsen af teknologi i sundhedsfremmende indsatser målrettet mod underprivilegerede borgere mangler der viden om denne gruppe af borgeres anvendelse af teknologi til at engagere sig i sundhedsrelateret aktivitet.

Formål: At bidrage med viden om, hvordan underprivilegerede borgere oplever og håndterer sundhedsrelaterede problemer i deres hverdag, med særligt fokus på borgernes anvendelse af teknologi til at engagere sig i sundhedsrelateret aktivitet.

Metode: På baggrund af en participatorisk tilgang blev data indsamlet gennem anvendelse af cultural probes-undersøgelse, et individuelt kvalitativt opfølgende interview og en fælles workshop. Data blev efterfølgende analyseret ved tre sammenhængende analysetrin.

Konklusion: Borgernes anvendelse af teknologi til engagement i sundhedsrelateret aktivitet er influeret af, om teknologien støtter borgeren i 1) at vedligeholde og skabe sociale relationer, 2) at lave strategier for, hvordan de kommer fra idé til handling i deres håndtering af sundhed i hverdagen, og 3) at opnå stabilitet og balance i hverdagen.

Publiceret
2019-12-02
Citation/Eksport
Madsen, J. (2019). Underpriviligerede borgeres anvendelse af teknologi til håndtering af sundhed i hverdagen. UCN Perspektiv, (6), 23-25. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n6.372
Sektion
Artikler