At identificere, organisere og prioritere idéer til, hvordan evnen til almindelig daglig levevis (ADL) kan forbedres

Resumé

Baggrund

Der er behov for at udvikle evidensbaserede ergoterapeutiske interventioner, der sigter mod at forbedre evnen til at udføre almindelig daglig levevis (ADL) for personer med kroniske tilstande. I udviklingsprocessen bør forskellige former for information inddrages, herunder ergoterapeuters kliniske erfaringer samt klienternes præferencer.

Formål

At identificere, organisere og prioritere idéer til, hvordan ADL-evnen kan forbedres for personer, der lever med kroniske tilstande.

Metode

Group concept mapping blev anvendt, og følgende faser indgik i processen: brainstorming, sortering og prioritering, generering af cluster rating map, validering af cluster rating map og udvikling af konceptuel model. Deltagerne var personer med kroniske tilstande (n = ≤18) og ergoterapeuter (n = ≤23). 

Konklusion

Der blev identificeret forskellige temaer, i forhold til hvordan ADL-evnen kan forbedres for personer med kroniske tilstande. Temaerne spænder bredt og illustrerer derved kompleksiteten i at løse ADL-problemer. Personer med kroniske tilstande og ergoterapeuter har forskellige prioriteter, i forhold til hvordan ADL-problemer løses. Derfor er det vigtigt, at ergoterapeuter i daglig praksis involverer klienter i beslutninger om mulige løsninger. Ligeledes er det vigtigt, at både ergoterapeuter og klienter involveres i udvikling af interventioner.

Publiceret
2019-12-02
Citation/Eksport
Nielsen, K., Klokker, L., Guidetti, S., & Wæhrens, E. (2019). At identificere, organisere og prioritere idéer til, hvordan evnen til almindelig daglig levevis (ADL) kan forbedres. UCN Perspektiv, (6), 8-12. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n6.353
Sektion
Artikler