Ny dokumentationspraksis i den elektroniske terapijournal

  • Anne Katrine Skjølstrup Toftdahl UCN Fysioterapeutuddannelsen
  • Birgit Tine Larsen UCN Fysioterapeutuddannelsen

Resumé

Sundhedssektoren har et stadig øget krav til kvalitetssikring, forskning samt dokumentation af og i klinisk praksis. Et bud på at imødekomme dette krav er collect once, use many times-regimet (COUMT), som har medført en øget digitalisering af alle patientjournaler inklusive terapijournalen. COUMT kræver, at data genereret i journalerne er valide, er i overensstemmelse med praksis, koncise og komplette. Derfor kræver COUMT en høj datakvalitet. Det er vist, at data genereret i klinisk praksis ikke lever op til en standard, som gør data genanvendelige til forskning, kvalitetssikring, beslutningsstøtte samt dokumentation af rehabiliteringsforløbets effekt.

Formålet med projektet er at optimere datakvaliteten i den elektroniske terapijournal for at øge datas genanvendelsespotentiale. Participatory action research-design (PAR) er anvendt som metode, og den kommunale terapijournal fra reumatologiske patienter er valgt som case for implementeringsforløbet.

Projektet peger på, at implementering af nye tiltag i klinisk praksis er kompleks, og at succesfuld implementering kræver opmærksomhed og aktiv deltagelse i organisationen.

Publiceret
2019-12-02
Citation/Eksport
Toftdahl, A. K., & Larsen, B. (2019). Ny dokumentationspraksis i den elektroniske terapijournal. UCN Perspektiv, (6), 35-39. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n6.363
Sektion
Artikler