Bidrag fra Sygeplejerskeuddannelsen

Forskning i virkeligheden udvikling af sygeplejeprofessionen og det omkringliggende samfund

  • Diana Schack Thoft UCN Sygeplejerskeuddannelsen

Resumé

At balancere forskningsetiske udfordringer i samspil med patienter, profession og klinisk praksis

På Sygeplejerskeuddannelsen har vi valgt at bidrage til dette nummer af UCN Perspektiv med to spændende artikler, som synliggør de forskningsetiske udfordringer, man som forsker kan møde, når man forsker i virkeligheden. Særligt i forhold til socialt udsatte borgere, som for eksempel enlige mødre, der har et sparsomt netværk, er kortuddannede og økonomisk trængte samt indlagte patienter på et somatisk sengeafsnit, som har et rusmiddelbrug.  

Publiceret
2019-12-02
Citation/Eksport
Thoft, D. (2019). Bidrag fra Sygeplejerskeuddannelsen. UCN Perspektiv, (6), 70. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n6.388
Sektion
Artikler