Om tidsskriftet

Fokus og område

Tidsskriftet har til formål at tilbyde en publiceringskanal for alle UCN ansatte med henblik på at opsamle viden og gøre den til genstand for videnspredning.

 Tidsskriftet udgives som temanumre inden for de fagområder, som UCN underviser og forsker i. I tidsskriftet vil alle UCN ansatte kunne publicere faglige, videnskabelige og formidlende artikler med udgangspunkt i forsknings- og udviklingsprojekter fra UCN.

 Tidsskriftet henvender sig til alle med interesse indenfor UCNs fagområder, det vil sige ansatte og studerende ved professionshøjskoler og erhversakademier samt de professioner og erhverv som UCN uddanner til.

 

Redaktionelle principper

Alle artikler modtager et redaktionelt feedback af minimum en fagredaktør, samt en gæsteredaktør, som bliver tilknyttet hvert temanummer.
Hensigten med den redaktionelle feedback af artiklerne er at tilvejebringe en vurdering af artiklernes kvalitet med det formål at hjælpe forfatterne med at forbedre formidlingen af deres faglige arbejde.
Denne vurdering sker ud fra nedenstående principper, bl.a. for at sikre en ensartethed i bidragene.

  • Indledningen skal indeholde en introduktion og evt. konkret baggrund for artiklens fokus, som fører frem til en konkret og specifik problemstilling.
  • Der skal være en tydelig struktur, hvor det er let for læseren at se, hvornår noget er teori, empiri, og analyse.
  • Teorien skal være relevant; der skal kun refereres, hvis teorien anvendes (for at undgå name-dropping) og derudover skal teoribrug begrundes
  • Det empiriske set-up skal være udfoldet og der skal redegøres for metodiske overvejelser således, at der er en klar sammenhæng mellem artiklens problemstilling, teori og empiri
  • Konklusionen skal svare på den konkrete og specifikke problemstilling
  • Artiklen kan indeholde perspektiverende overvejelser og kritisk refleksion

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.