Afbrydelse af et forskningsprojekt - af etiske grunde

  • Annette Pedersen UCN Sygeplejerskeuddannelsen http://orcid.org/0000-0002-7267-2856
  • Lise Jensen
  • Brigitte Sørensen
  • Jeanette Rask
  • Heidi Hvistendahl
  • Mette Grønkjær

Resumé

Formålet med denne artikel er at beskrive og diskutere forskningsetiske dilemmaer med udgangspunkt i et tværsektorielt forskningsprojekt, der blev afbrudt af etiske årsager. Studiet var planlagt som et kvalitativt interviewstudie med henblik på at undersøge oplevelser og forventninger til hospitalsindlæggelse hos patienter med rusmiddelbrug. Patienterne blev inkluderet via gatekeepere. En række forskellige etiske dilemmaer opstod. Nogle dilemmaer var forudsete, mens andre opstod undervejs. I denne artikel vil to blive belyst ud fra et forskerperspektiv, men samlet set blev alle dilemmaer afgørende for, at forskergruppen valgte at afbryde forskningsprojektet efter inklusion af 4 ud af 24 mulige patienter. Konklusionen på projektforløbet er, at forskning med sårbare grupper, som patienter med rusmiddelbrug, er vigtig, men kræver kontinuerlige etiske og forskningsmæssige refleksioner. Bl.a. bør informeret samtykke ses som en løbende forhandlingsproces, hvor både regeletik og situationsetik bør tages i brug. Desuden ser vi, at tværsektoriel forskning er berettiget, da forskellige kompetencer og perspektiver viste sig værdifulde i processen.

Publiceret
2019-12-02
Citation/Eksport
Pedersen, A., Jensen, L., Sørensen, B., Rask, J., Hvistendahl, H., & Grønkjær, M. (2019). Afbrydelse af et forskningsprojekt - af etiske grunde. UCN Perspektiv, (6), 72-75. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n6.367
Sektion
Artikler