Meddelelser

Nyeste nummer

Nr. 3 (2018): Udeskole

Nye undervisnings- og læringsformer i skoleregi

Projekt udeskole er et 5-årigt projekt, der har til opgave at opbygge et stærkt
miljø omkring udeskole i Nordjylland.
Projektet er et tværinstitutionelt forskningsbaseret udviklingsprojekt på UCN’s Lærer- og Pædagoguddannelser, samt i eftervidereuddannelsen. 
Derudover er der etableret samarbejder med skoleforvaltninger og skoler i hele Nordjylland, der ønsker at arbejde med udeskole.

Læs mere om projektet i dette nummer af UCN Perspektiv, på ucn.dk og se videoerne til artiklerne "Brøkerne er usynlige udenfor" og "Lærer og pædagogsamarbejdet i udeskole".

 

Brøkerne er usynlige udenfor   Lærer og pædagogsamarbejdet i udeskole

 brøk_lille.png           skørping_lille.png

Se hele nummeret i Ipaper

Publiceret: 2018-06-18

Hele nummeret

Se alle numre

Alle har gavn af nye perspektiver

Velkommen til UCN Perspektiv. Et online tidsskrift udgivet af University College Nordjylland (UCN). Her formidler vi centrale resultater af vores forskning og udvikling, til de professioner og erhverv vi uddanner til, samt til studerende og undervisere på professionshøjskoler og erhvervsakademier. 

Hvert tidsskriftsnummer har et særligt tema, der retter sig mod en målgruppe indenfor UCNs forskellige uddannelsesområder, f.eks. som første nummer ”Pædagogik og æstetik’ og andet nummer med temaet ’Finans’. Alle artikler bliver kvalitetssikret af den faste redaktion og en fagkyndig gæsteredaktør, tidsskriftet er open access (gratis for alle), og udkommer 2-3 gange om året.

Spændvidden i temaerne for UCN Perspektiv siger noget om den mangfoldighed, der præger UCN. Både internt, men også i forhold til de brancher, erhverv og professioner vi uddannelser til.  Her vil vi gerne inspirere til nye og anderledes samarbejder mellem forskellige brancher, institutioner og os i UCN. Ikke bare for samarbejdets skyld, men fordi det skaber værdi for partnerne i samarbejdet.

UCN Perspektiv er med i et nordisk projekt under Nordisk Råd, der handler om etablering af en bedre og mere kreativ formidling af de forsknings- og udviklingsprojekter vi er involveret i.

Kontakt gerne redaktionen for kommentarer, kritik, evalueringer, tilbagemeldinger, ideer etc. , f.eks. som første nummer ”Pædagogik og æstetik’ og andet nummer med temaet ’Finans’. Alle artikler bliver kvalitetssikret af den faste redaktion og en fagkyndig gæsteredaktør, tidsskriftet er open access (gratis for alle), og udkommer 2 gange om året.

Spændvidden i temaerne for UCN Perspektiv siger noget om den mangfoldighed, der præger UCN. Både internt, men også i forhold til de brancher, erhverv og professioner vi uddannelser til.  Her vil vi gerne inspirere til nye og anderledes samarbejder mellem forskellige brancher, institutioner og os i UCN. Ikke bare for samarbejdets skyld, men fordi det skaber værdi for partnerne i samarbejdet.

UCN Perspektiv er med i et nordisk projekt under Nordisk Råd, der handler om etablering af en bedre og mere kreativ formidling af de forsknings- og udviklingsprojekter vi er involveret i.

Kontakt gerne redaktionen for kommentarer, kritik, evalueringer, tilbagemeldinger, ideer etc.