Meddelelser

Nyeste nummer

Nr. 4 (2018): Opsøgende socialt arbejde
Opsøgende socialt arbejde

Dette temanummer af UCN Perspektiv præsenterer i fire artikler resultater af FoU-projekter (projekter, som er gennemført af forskningsenheden Forskning og undervisning, UCN) om opsøgende arbejde i velfærdsprofessionerne.

Temanummeret er relevant, i og med at velfærdsopgaver inden for pædagogik og sundhed/sygepleje i disse år genfortolkes og søges løst på nye måder. Sagen er, at de traditionelle måder at tænke velfærdsydelser på ikke i tilstrækkeligt stort omfang lykkes med at bringe de borgere, der har hjælp behov, videre med deres udfordringer. Det allerstørste problem er faktisk, at de borgere, der har allermest brug for støtte og hjælp, ikke modtager den. Det kan skyldes, at de ikke ved, at en given velfærdsydelse findes, eller at den er eller forekommer dem opnåelig. Denne uvidenhed kalder vi mangel på ’health literacy’ eller på ’social literacy’, hvilket betyder, at der er strukturelle uligheder i forhold til at opsøge og bruge velfærdsydelser. Borgeren kan også have udviklet en modstand mod systemerne og have mistet tilliden til, at samfundet vil borgeren  noget godt. Uanset hvilke årsager der er til, at ikke alle velfærdsydelser når ud til marginaliserede borgere, er der brug for nytænkning og nye paradigmer.

Se hele nummeret i Ipaper

Publiceret: 2018-12-17

Hele nummeret

Se alle numre

Alle har gavn af nye perspektiver

Velkommen til UCN Perspektiv. Et online tidsskrift udgivet af Professionshøjskolen UCN. Her formidler vi centrale resultater af vores forskning og udvikling, til de professioner og erhverv vi uddanner til, samt til studerende og undervisere på professionshøjskoler og erhvervsakademier. 

Hvert tidsskriftsnummer har et særligt tema, der retter sig mod en målgruppe indenfor UCNs forskellige uddannelsesområder, f.eks. som første nummer ”Pædagogik og æstetik’ og andet nummer med temaet ’Finans’. Alle artikler bliver kvalitetssikret af den faste redaktion og en fagkyndig gæsteredaktør, tidsskriftet er open access (gratis for alle), og udkommer 2-3 gange om året.

Spændvidden i temaerne for UCN Perspektiv siger noget om den mangfoldighed, der præger UCN. Både internt, men også i forhold til de brancher, erhverv og professioner vi uddannelser til.  Her vil vi gerne inspirere til nye og anderledes samarbejder mellem forskellige brancher, institutioner og os i UCN. Ikke bare for samarbejdets skyld, men fordi det skaber værdi for partnerne i samarbejdet.

Kontakt gerne redaktionen for kommentarer, kritik, evalueringer, tilbagemeldinger, ideer etc.