Når forskeren kommer med grøntsager

  • Jette Cortnum Psykiatrien i Nuuk
  • Brigitte Sørensen Sygeplejerskeuddannelsen, UCN
  • Annegrethe Nielsen Københavns Professionshøjskole

Resumé

Socialt udsatte borgere er mere sårbare end andre grupper i samfundet overfor somatisk og psykiatrisk sygdom, og særligt udsatte er enlige mødre, der har et sparsomt netværk, er kortuddannede og økonomisk trængte, f.eks. på kontanthjælp. Gennem en proces, hvor der kommer flere og flere stressende faktorer til, kommer de til at føle sig ekskluderet af samfundet, og på trods af særlige behov er de tilbageholdende med eller opgiver helt at bruge det etablerede sundhedssystem.

Med udgangspunkt i denne problemstilling, har vi i et udviklingsprojekt sat os for at besvare spørgsmålene: Hvordan kan sygeplejersker arbejde sundhedsfremmende og forebyggende i samarbejde med socialt udsatte enlige mødre? Og hvilke kompetencer kræver det af sygeplejersken? Vi har i projektet ønsket at etablere et samarbejde med en gruppe udsatte enlige mødre, og vi vil i denne artikel sætte fokus på, hvorfor og hvordan vi har brugt etnografisk metode i et aktionsforskningsdesign, for at besvare disse spørgsmål.

Publiceret
2019-12-02
Citation/Eksport
Cortnum, J., Sørensen, B., & Nielsen, A. (2019). Når forskeren kommer med grøntsager. UCN Perspektiv, (6), 76-79. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n6.375
Sektion
Artikler