"Patient 2.0"

- patientrollen og sundhedsvæsenet i forandring

  • Uffe Læssøe UCN Fysioterapeutuddannelsen

Resumé

Internettets udbredelse har givet patienter lettere adgang til sundhedsinformationer og har skabt gode muligheder for erfaringsudveksling gennem sociale medier. Dette har i nogen grad medført en ny patientrolle og dermed et anderledes samspil mellem patient og sundhedsvæsen. Der er i denne forbindelse opstået betegnelser som patient 2.0 og health 2.0. Den teknologiske udvikling vil fortsat medføre nye diagnosticerings-, behandlings- og monitoreringsmuligheder, hvilket yderligere vil påvirke forventningerne til såvel patient som sundhedsvæsen. Den sundhedsprofessionelle aktør bliver sat over for anderledes udfordringer og nye arbejdsopgaver i kontakten med patienten. Sundhedsuddannelserne har derfor en stor opgave i at ruste de studerende til disse fremtidsscenarier.

Publiceret
2019-12-02
Citation/Eksport
Læssøe, U. (2019). "Patient 2.0". UCN Perspektiv, (6), 88-91. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n6.357
Sektion
Artikler