Skolernes brugere er tilfredse - eller er de?

  • Palle Rasmussen

Resumé

Brugerundersøgelser bruges i stigende grad af
kommunerne som redskab til at sikre kvaliteten på
folkeskoleområdet. De kan rette sig mod at udvikle
kvalitet, for eksempel gennem dialogorienterede
undersøgelser, men de fleste af dem retter sig mod
at kontrollere, hvor godt serviceydelserne lever op
til fastsatte mål. Det sker som oftest via kvantitative
undersøgelser som for eksempel spørgeskemaundersøgelser
af brugernes holdninger. Artiklen
diskuterer anvendelsen af sådanne brugerundersøgelser
på skoleområdet. Det er rigtigt og vigtigt,
at brugerne høres, men kvantitative brugerundersøgelser
er et problematisk redskab, som er lidet
egnet til at dokumentere brugernes erfaringer og
vurderinger, og som kan bestyrke en snæver forståelse
af brugeres rolle og rettigheder.

Publiceret
2009-05-01
Citation/Eksport
Rasmussen, P. (2009). Skolernes brugere er tilfredse - eller er de?. CEPRA-Striben, (06), 28-35. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n06.47