Udvikling

  • Palle Rasmussen

Resumé

Det principielle hovedformål med evaluering er at bidrage til udvikling og forbedring. Det gælder, uanset om det, der evalueres, er menneskers tilegnelse af viden og kompetencer, undervisning og lærerindsats, skoler og uddannelsesinstitutioner eller uddannelsesprogrammer og lovgivning. I alle disse tilfælde har evaluering også andre formål, som fx at kontrollere overholdelsen af besluttede regler og at give symbolsk udtryk for, at der gøres en indsats. Men mange af de mere specifikke målsætninger med evaluering kan i et overordnet perspektiv betragtes som bidrag til udvikling og forbedring.
Publiceret
2009-02-01
Citation/Eksport
Rasmussen, P. (2009). Udvikling. CEPRA-Striben, (04), 4-7. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n04.27