Bologna processen og vurdering af læring: Taksonomier og didaktisk refleksion

  • Tanja Miller

Resumé

I Bologna-processen samles fælles intentioner mht.
uddannelse, hvilket implicerer et fælles system for
vurdering af kompetencer i Europa. Den politiske målsætning
om mobilitet både i uddannelsessystemer og
på arbejdsmarkeder kommer på den måde et skridt
videre. Det giver større personlig frihed og aktionsradius
for den enkelte, mens hovedmotivet økonomisk
vækst i en globaliseret verden understøttes. I praksis
betyder det at uddannelser fra grundskole til videregående
uddannelser må justere og generere nye og
anderledes mål og tilsvarende undervisnings- og evalueringsmetoder,
således at de matcher de nyudviklede
nationale kvalifikationsrammer. Artiklen beskæftiger
sig med, hvad Bologna-processen går ud på, og
med, hvad det betyder for anvendelsen af taksonomier,
formulering af læringsmål og didaktiske overvejelser.
Artiklen rejser samtidig spørgsmålet om, hvorvidt
implementeringsprocessen er vigtig, og diskuterer i
den forbindelse, om det er muligt at skabe sådanne
forandringer uden dybdelæring hos de involverede.

Publiceret
2011-02-01
Citation/Eksport
Miller, T. (2011). Bologna processen og vurdering af læring: Taksonomier og didaktisk refleksion. CEPRA-Striben, (09), 4-13. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n09.60
Sektion
Artikler