Forord

  • Tanja Miller

Resumé

Dette temanummer bringer artikler med fokus
på velfærdsinstitutioner der på forskellige
måder anvender evidensbaseret viden og følger
evidensbølgen i de sociale-, pædagogiskeog
sundhedsfaglige områder. Desuden er det
tanken, at temanummeret vil give et billede af
forskelle på evidensbaseret, vidensbaseret og
forskningsbaseret viden og undersøger sektorernes
foretrukne brug af terminologi.

Publiceret
2015-02-01
Citation/Eksport
Miller, T. (2015). Forord. CEPRA-Striben, (17), 2-5. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n17.131
Sektion
Artikler