Forord

  • Tanja Miller

Resumé

Innovation og kreativitet er en del af mange uddannelsers
målsætning. Men hvordan kan man evaluere
innovative processer? Er det ikke selvmodsigende
gennem systematisk indsamling af data og konkrete
målsætninger at ville vurdere innovative processer,
der netop er karakteriseret ved flertydighed og vildt
voksende ideer?

Publiceret
2009-12-01
Citation/Eksport
Miller, T. (2009). Forord. CEPRA-Striben, (07), 2-3. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n07.51