Forord Børneundersøgelser - undersøgelser af børn

  • Tanja Miller

Resumé

Traditionelle undersøgelser af børn i professionel praksis
i institutioner og forvaltninger indeholder ofte vurderin-
ger af børnenes evner og færdigheder inden for specifik-
ke områder, f.eks. sprog, adfærd og kognition. Vanskelig-
heder inden for det undersøgte område tilskrives i reglen
barnet selv, og en mulig indsats er individorienteret og
skal søge at rette op på en eventuel fejludvikling.

Publiceret
2017-12-20
Citation/Eksport
Miller, T. (2017). Forord Børneundersøgelser - undersøgelser af børn. CEPRA-Striben, (22), 2-5. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n22.285