Konstitutive virkninger af evalueringspraksis på erhvervsskolernes grundforløb

– belyst gennem elevers refleksioner i forbindelse med nødundervisningen under covid-19

Forfattere

  • Karen Egedal Andreasen AAU
  • Henriette Duch, PhD, lektor VIA University College

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n28.455

Resumé

Evalueringer på uddannelser har en betydelig
konstitutiv virkning. De indvirker på de måder,
som vi er tilbøjelige til at handle på og tænke om
os selv og vores omverden. De indgår desuden i
hverdagen på uddannelser, ofte uden at vi tænker
meget over deres betydninger, medmindre der,
som ved forårets overgang til nødundervisning
på erhvervsuddannelserne, sker et brud i denne
hverdag. I artiklen undersøges evalueringernes
konstitutive virkning under covid-19 med afsæt
i interviews med elever på grundforløbet på en
erhvervsuddannelse, og afslutningsvis drøftes
dettes betydning i processer for in- og eksklusion.
Nøgleord: evaluering, konstitutiv virkning,
nødundervisning, erhvervsskoler, covid-19

Downloads

Publiceret

20-01-2022

Citation/Eksport

Andreasen, K. E., & Duch, H. (2022). Konstitutive virkninger af evalueringspraksis på erhvervsskolernes grundforløb: – belyst gennem elevers refleksioner i forbindelse med nødundervisningen under covid-19. CEPRA-Striben, (28), 40–51. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n28.455