Erhvervsskolelærere til eksamen

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n21.167

Nøgleord:

eksamen, Bourdieu, erhvervsskolelærere

Resumé

Eksamen spiller en væsentlig rolle i erhvervsskolelæreres pædagogikum ligesom i uddannelsessystemet generelt, men en anden rolle, da karakterer ikke nødvendigvis skal anvendes som adgang til andre uddannelser. Eksamen kan i stedet ses i lyset af social mobilitet og livslang læring. Fra 2010 er der seks teoretiske eksaminer mod tidligere én, hvorfor man kan tale om en stigende akademisering. Med udgangspunkt i fokusgruppeinterviews analyseres ud fra Bourdieus teorier, hvorledes de studerende lærere oplever eksamen. De studerende har forskellige forudsætninger for at afkode, hvad eksamen går ud på, og karakterer spiller en forskellig rolle for dem. Artiklen peger afslutningsvis på mulige betydninger i forhold til den enkelte lærer og erhvervsskolers udvikling.

Forfatterbiografi

Henriette Duch, VIA og Aalborg Universitet

lektor og ph.d.-studerende

Downloads

Publiceret

10-11-2016

Citation/Eksport

Duch, H. (2016). Erhvervsskolelærere til eksamen. CEPRA-Striben, (21), 28–35. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n21.167