Fra verdensmål til undervisning på erhvervsuddannelser

Forfattere

  • Henriette Duch

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n23.508

Resumé

Mange skoler er optaget af FN’s verdensmål.
Denne artikel viser, hvorledes elever og lærere forstår målene i deres kontekst og ser muligheder og behov for at implementere dem i deres undervisning.
Empirien er fra fokusgruppeinterviews i et følgeforskningsprojekt på tre erhvervsskoler. Fokus er på verdensmål 4 og 10, som handler om forskellige former for ulighed og dermed behov for at inkludere forskellige elever i undervisningen.
Skolerne ved, fra deres trivsels- og tilfredshedsmålinger, at der er behov for pædagogisk udvikling, og den formative evaluering viser, hvad man bør være opmærksom på i sine udviklingstiltag.

Nøgleord: verdensmål, evaluering, implementering, Bourdieu, erhvervsuddannelser

Downloads

Publiceret

25-08-2023

Citation/Eksport

Duch, H. (2023). Fra verdensmål til undervisning på erhvervsuddannelser. CEPRA-Striben, (32), 34–47. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n23.508

Nummer

Sektion

Artikler