Forord

  • Tanja Miller

Resumé

Tidsskriftet udgives af Videncenter for Evaluering
i Praksis, CEPRA, Professionshøjskole University
College Nordjylland i et samarbejde med Dafolo.
Dafolo fusionerede med Kroghs Forlag i januar
2008 og fortsætter det gode samarbejde med UCN.
Tidsskriftet udkommer med fi re numre om året.

Publiceret
2016-06-06
Citation/Eksport
Miller, T. (2016). Forord. CEPRA-Striben, (01), 2-3. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n01.176