Om tidsskriftet

CEPRA-striben Tidsskrift for Evaluering i Praksis
Tidsskriftet formidler viden om evaluering i teori og praksis.
En platform for seriøse debatter om evaluering, politik, forskning og erfaringer, hvor evaluering og dokumentation er mere end det, der kan måles og vejes. Her ligger også store potentialer for udvikling og rammesætning for udviklingsprocesser.

Nyeste nummer

Nr. 33 (2023): Evaluering og leg
					Se Nr. 33 (2023): Evaluering og leg

I de senere år er der kommet bred interesse for leg som fænomen i uddannelsessystemet og dets institutioner. Der er både fokus på leg i sig selv og på leg i relation til læring, udvikling, trivsel mv. Dette taler blandt andet ind i en international uddannelsespolitisk dagsorden om OECD’s 21. århundredes kompetencetænkning og FN’s verdensmål. Verdensmål 4 om uddannelse af høj kvalitet trækker tilmed på artikel 31 i FN’s Børnekonvention, som understreger, at alle børn har ret til leg. Ydermere ses leg i den sammenhæng ofte som svaret på større, samfundsrelaterede problemstillinger om trivsel, læring og udvikling af kreative og innovative kompetencer, livsduelighed osv. Forventningerne til, hvad leg kan bidrage med, er således høje.

Publiceret: 04-12-2023

Hele nummeret

Se alle numre

Artikler i CEPRA-striben giver BFI-point
CEPRA-striben er optaget i Forsknings- og Innovationsstyrelsens BFI-liste over videnskabelige tidsskrifter og er derfor en anerkendt kanal for publicering af pædagogisk forskning.
Artikler i CEPRA-striben udløser dermed publikationspoint (BFI-point) for forfatterne og de institutioner, de er ansat ved.

Lad dig registrere som forfatter og reviewer