Meddelelser

Call: Cepra-striben Nr. 25: Åben pædagogik og evaluering – deadline 1. juni 2018

2018-03-06

Der er nu åbent for indsendelse af artkler til CEPRAstriben nr. 25: "Åben pædagogik og evaluering". 

Både folkeskole og dagtilbud skal samarbejde med og inddrage lokalsamfundet i forbindelse med tilrettelæggelsen af gode pædagogiske læringsmiljøer. I folkeskoleloven er det bestemt, at skolerne skal indgå i samarbejder og partnerskaber med virksomheder, andre uddannelsesinstitutioner foreninger og tilbud i lokalsamfundet. I forbindelse med vedtagelsen af en ny dagtilbudslov med en styrket læreplan sættes ligeledes fokus på det ”åbne dagtilbud”.

Lokalsamfundet tilbyder en række muligheder, som skoler og dagtilbud kan anvende til at skabe endnu interessante og relevante læringsmiljøer. Det gælder bl.a. kultur- og idrætsinstitutioner, musikskoler, plejehjem, forældre eller andre offentlige institutioner (herunder andre uddannelser) og lokale virksomheder. Samtidig er der de senere år kommet øget fokus på forældrenes betydning for børns trivsel og læring. I en række kommuner gøres forsøg med måder at understøtte forældrene i at involvere sig i og hjælpe deres børn og deres læring. I skolerne arbejdes fx med ”Lærings-trekanten”, et partnerskab og samarbejde mellem hjem, skole og barn.

Samarbejder mellem skoler og dagtilbud, familier og lokalsamfundets institutioner og aktører betyder, at disse læringsmiljøer og deres pædagogik rummer en kombination af forskellige professionelle og frivillige tilgange, med hver deres forudsætninger og kvalitetskriterier. Det kan anfægte både fagligheden hos de forskellige professioner og selvforståelse og interesse hos lokale organisationer. På et mere generelt plan rejser det spørgsmål om, hvordan samspil og spændinger mellem det offentlige, professionerne og civilsamfundet præger vilkårene for læring og uddannelse. Hvad sker der fx, når de professionelle aktører ”åbner” eller udbreder pædagogik og didaktik til civilsamfundet? Åbnes op for erodering af pædagogisk arbejde – eller af civilsamfundets beskyttelsesstrukturer – er det omfattet af ”privatlivets fred”?

Et centralt spørgsmål er, hvordan man kan evaluere kvalitet og udbytte af pædagogik og indsatser i sådanne sammensatte åbne læringsmiljøer. Det omfatter både evaluering af læringsmiljøer og evaluering af miljøernes bidrag til børns og unges læring. Det er temaet for dette nummer af Cepra-striben.

Læs mere om Call: Cepra-striben Nr. 25: Åben pædagogik og evaluering – deadline 1. juni 2018

Artikler i CEPRA-striben giver BFI-point
CEPRA-striben er optaget i Forsknings- og Innovationsstyrelsens autoritetsliste over videnskabelige tidsskrifter og er derfor en anerkendt kanal for publicering af pædagogisk forskning.
Artikler i CEPRA-striben udløser dermed publikationspoint (BFI-point) for forfatterne og de institutioner, de er ansat ved.

Lad dig registrere som forfatter og reviewer