Meddelelser

Call til CEPRA-striben: Evaluering og produktion af virkelighed

2020-10-22

Deadline for indsendelse af abstact d. 15. december 2020 (sendes til  tlh@ucn.dk)

Deadline for indsendelse af artikel d. 1. marts 2021 (indsendes via OJS)

Evaluering skaber virkelighed, og gør det på mange måder. Når et skolesystem eksaminerer eller tester eleverne ud fra bestemte kriterier for viden og færdigheder, vil de ansvarlige for undervisningen i skolesystemet prioritere at leve op til disse kriterier. Når uddannelsesinstitutioner skal monitoreres eller akkrediteres gennem bestemte procedurer og ud fra bestemte kriterier, vil institutionerne søge at indrette sig på procedurerne og leve op til kriterierne. Evalueringernes kriterier og procedurer kan være i fuld overensstemmelse med undervisningens og institutionernes vedtagne formål, men i mange tilfælde er de snævrere eller peger i andre retninger. Og det løbende beredskab til at blive evalueret bliver i sig selv en dimension i den pædagogiske praksis. Således er evaluering og valg af evalueringsmetoder med til at konstituere virkeligheden.

 

Evalueringens konstitutive funktion er velkendt i den kritiske evalueringsforskning, men langt mindre kend og anerkendt blandt beslutningstagere og praktikere inden for dagtilbud, skole og uddannelse. Det er vigtigt at skabe og udbrede mere viden om denne side af arbejdet med evaluering. Derfor søger CEPRA-striben artikler til et temanummer om evalueringers konstitutive inden for uddannelse, undervisning og læring. Det kan være empiriske analyser fra pædagogik og uddannelse for børn, unge og voksne, det kan være teoretiske diskussioner af fænomenerne, det kan være kritiske behandlinger af aktuelle politisk-administrative tiltag – eller det kan være andet inden for temaet.

Læs mere om Call til CEPRA-striben: Evaluering og produktion af virkelighed

Nyeste nummer

Nr. 27 (2021): Inklusion i en testkultur
Se alle numre

Artikler i CEPRA-striben giver BFI-point
CEPRA-striben er optaget i Forsknings- og Innovationsstyrelsens BFI-liste over videnskabelige tidsskrifter og er derfor en anerkendt kanal for publicering af pædagogisk forskning.
Artikler i CEPRA-striben udløser dermed publikationspoint (BFI-point) for forfatterne og de institutioner, de er ansat ved.

Lad dig registrere som forfatter og reviewer