Meddelelser

Åbent call CEPRAstriben - deadline for abstract d. 15. september 2022

16-05-2022

I dette call efterspørges artikler bredt set inden for tidsskriftets overordnede fokus. Temaet for dette nummer vil således være åbent og kan omhandle evalueringsmæssige spørgsmål i mange variationer. Der kan tematiseres såvel grundlæggende som almene evalueringsfaglige forhold, udfordringer og problematikker, der historisk og aktuelt hører til evalueringsfeltet, samt forhold, der relaterer sig til feltet, der trænger til at blive belyst, forstået og behandlet.

CEPRA-stribens fokus og område er således forskningsbaserede artikler, som tematiserer, udforsker og nuancerer forståelser af evaluering i, af og med pædagogisk praksis. Tidsskriftet bidrager til, at evaluering som felt gør sig gældende i undersøgelse, udforskning og udvikling af pædagogisk praksis. Tidsskriftet vil derigennem skabe orienteringsmuligheder samt kvalificere faglig udvikling og drøftelser i og om feltet.

CEPRA-striben sigter efter at fremme levende og kritiske undersøgelser og dialoger om evalueringsfagligt arbejde. CEPRA-stribens henvender sig til forskere, undervisere, og studerende på professionshøjskoler og universiteter samt til aftagere og administratorer inden for det pædagogiske felt.

Deadline for indsendelse af artikel d. 24. oktober 2022

Læs mere om Åbent call CEPRAstriben - deadline for abstract d. 15. september 2022

Nyeste nummer

Nr. 30 (2022): På kanten af fællesskaber eller fællesskaber på kanten (NUBU Særnummer)
					Se Nr. 30 (2022): På kanten af fællesskaber eller fællesskaber på kanten (NUBU Særnummer)

Dette særnummer af Cepra-striben sætter dels fokus på børn og unges deltagelsesmuligheder i etablerede fællesskaber dels på skabelsen af det, man kunne kalde fællesskaber på kanten.

Særnummeret præsenterer forskning, derskulle have været præsenteret på NUBU’s årlige forskningstræf i 2020. Grundet pandemien blev forskningstræffet aflyst, men behovet for at formidle vigtig forskningsviden om unge på kanten af fællesskaber bestod.

Deltagelse i samfundets fællesskaber menes at være afgørende for børn og unges uddannelses- og livsmuligheder. Det stiller krav til velfærdsinsti-tutionernes fællesskaber, ligesom det stiller krav til, at fx fagprofessionelle i deres praksis arbejder bevidst med at skabe deltagelsesmuligheder for alle. Samtidig ses en stigende mistrivsel blandt børn og unge. Den kommer blandt andet til udtryk i en stigning i diagnoser, en øget polarisering og en præstationskultur.

Balanceringen mellem ansvaret for børn og unges deltagelsesmuligheder i fællesskaber og de indi-viduelle hensyn til børn og unge i mistrivsel synes at føre til, at nogle børn og unge bevæger sig på kanten af fællesskaber, eller at der skabes fæl-lesskaber på kanten. Dette temanummer sætter fokus på dette dilemma.

Publiceret: 17-05-2022

Hele nummeret

Se alle numre

Artikler i CEPRA-striben giver BFI-point
CEPRA-striben er optaget i Forsknings- og Innovationsstyrelsens BFI-liste over videnskabelige tidsskrifter og er derfor en anerkendt kanal for publicering af pædagogisk forskning.
Artikler i CEPRA-striben udløser dermed publikationspoint (BFI-point) for forfatterne og de institutioner, de er ansat ved.

Lad dig registrere som forfatter og reviewer