Om tidsskriftet

CEPRA-striben Tidsskrift for Evaluering i Praksis
Tidsskriftet formidler viden om evaluering i teori og praksis.
En platform for seriøse debatter om evaluering, politik, forskning og erfaringer, hvor evaluering og dokumentation er mere end det, der kan måles og vejes. Her ligger også store potentialer for udvikling og rammesætning for udviklingsprocesser.

Meddelelser

Call: Fra målevaluering til formålsevaluering - deadline 15. maj 2024

18-01-2024

Evalueringskulturen i skolen er et fænomen, der kontinuerligt påvirkes af politiske strømninger, pædagogiske og didaktiske diskussioner og bevægelser samt grundlæggende overvejelser over, hvad skolen er til for. Spørgsmål vedrørende hvorfor, hvad og hvordan vi evaluerer i skolen er uløseligt knyttet til spørgsmål om skolens, undervisningens og fagenes formål og ligeledes knyttet til spørgsmål om, hvilke formål og mål, der overhovedet er ønskværdige. Gert Biesta sondrer i denne forbindelse mellem teknisk og normativ validitet og peger på, at vi i vores udvikling af skolen, bl.a. understøttet af international komparation gennem målinger såsom PISA, har praktiseret en målings- og evalueringskultur, der mere handler om at måle og evaluere det, vi rent teknisk kunne måle snarere end at måle og evaluere det, vi finder ønskværdigt i relation til skolen og skolens fag.

De seneste år har vi været vidner til en evalueringsmæssig vending i skolen, som man kunne fristes til at kalde den formålsorienterede vending. Der er således flere forhold, der peger på, at skolen for indeværende undergår en art transformation i synet på, hvad der i grunden skal evalueres, og hvorledes vi bærer os ad med at evaluere. På baggrund af en række kritiske studier af nationale test er disse blevet væsentligt omkalfatret og skal fremadrettet bygge på en række andre præmisser. I skoleåret 2022/2023 blev elevplaner afskaffet og erstattet af meddelelsesbogen, der er sat i verden for at kvalificere dialogen mellem skole, forældre og hjem. I 2022 blev uddannelsesparathedsvurderingen afskaffet om end denne vurderingspraksis er fortsat i andre former. Dog er der for indeværende politiske kræfter, der helt vil afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen og således fjerne vurderingen af unges personlige og sociale kompetencer. Der er altså en række konkrete forandringer og nogle grundlæggende værdimæssige nyorienteringer, der sætter en del af skolens evalueringskultur- og praksis under kritik og som peger på nogle andre evalueringsmæssige veje og værdier, der i højere grad synes at knytte an til mere formålsorienterede vurderingspraksisser.

Ceprastriben ønsker med dette call at sætte fokus på de evalueringsmæssige bevægelser, tendenser og dilemmaer, der peges på ovenfor.

Det kan være (men ikke udelukkende) i relation til følgende temaer:

Evalueringsfaglige problemstillinger og dilemmaer i den postreformerede skole

Formålsorienterede evalueringsværktøjer – hvordan evaluerer vi, når vi er optagede af formål?

Pisa og hvordan målinger her påvirker og har påvirket vores politikere

 

Deadline for indsendelse af artikel: 15. maj 2024

Læs mere om Call: Fra målevaluering til formålsevaluering - deadline 15. maj 2024

Nyeste nummer

Nr. 33 (2023): Evaluering og leg
					Se Nr. 33 (2023): Evaluering og leg

I de senere år er der kommet bred interesse for leg som fænomen i uddannelsessystemet og dets institutioner. Der er både fokus på leg i sig selv og på leg i relation til læring, udvikling, trivsel mv. Dette taler blandt andet ind i en international uddannelsespolitisk dagsorden om OECD’s 21. århundredes kompetencetænkning og FN’s verdensmål. Verdensmål 4 om uddannelse af høj kvalitet trækker tilmed på artikel 31 i FN’s Børnekonvention, som understreger, at alle børn har ret til leg. Ydermere ses leg i den sammenhæng ofte som svaret på større, samfundsrelaterede problemstillinger om trivsel, læring og udvikling af kreative og innovative kompetencer, livsduelighed osv. Forventningerne til, hvad leg kan bidrage med, er således høje.

Publiceret: 04-12-2023

Hele nummeret

Se alle numre

Artikler i CEPRA-striben giver BFI-point
CEPRA-striben er optaget i Forsknings- og Innovationsstyrelsens BFI-liste over videnskabelige tidsskrifter og er derfor en anerkendt kanal for publicering af pædagogisk forskning.
Artikler i CEPRA-striben udløser dermed publikationspoint (BFI-point) for forfatterne og de institutioner, de er ansat ved.

Lad dig registrere som forfatter og reviewer