Et frisættende evalueringsdesign

Forfattere

  • Louise Lund Breil UCN Pædagogik - pædagoguddannelsen Thisted
  • Rikke Gaardsdal UCN Pædagogik Pædagoguddannelsen Thisted

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n33.539

Resumé

Leg anerkendes af forskere og praktikere som et grundlæggende aspekt af barndomsudviklingen. Evalueringen af leg er et komplekst og udfordrende undersøgelsesområde. Denne artikel præsenterer en undersøgende gennemgang af to undervisningsforløb på pædagoguddannelsen om evaluering af leg – og giver eksempler på to legende syn på læring, som samskabes. Undervisningsforløbene peger på, at leg er afgørende for udvikling og velvære, men belyser samtidig behovet for et frisættende
evalueringsdesign, som kan være platform for værdsætning af legen og det legende. Artiklen understreger vigtigheden af at insistere på leg i uddannelsesmiljøer – som kreativitet, innovation og frisættelse forstået som at turde vove at slippe kontrollen og give plads til det ukontrollerbare.
Nøgleord: Leg, legende, kreativitet, innovation, frisættende, ukontrollerbar

Downloads

Publiceret

04-12-2023

Citation/Eksport

Lund Breil, L., & Gaardsdal, R. (2023). Et frisættende evalueringsdesign. CEPRA-Striben, (33), 72–85. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n33.539

Nummer

Sektion

Artikler