Forord

Forfattere

  • Søren Pjengaard

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n20.203

Resumé

Formålet med dette temanummer om Refleksiv
praksislæring er at kvalificere og nuancere debatten
om sammenhænge mellem evaluering og læring i
professionsuddannelserne i Danmark. Læseren
inviteres til deltagelse i debatten gennem en refleksiv
forholden sig til dette temanummers indkredsning
af aktuelle forståelser af den fælles læringstilgang
for en af Danmarks professionsuddannelser (UCN),
Refleksiv praksislæring. Sigtepunktet er, at Refleksiv
praksislæring bliver et aktiv for professionsstuderende,
-undervisere og -udøvere til at lære af,
udvikle, forbedre og forandre praksis – en praksis
både i professionerne og i professionsuddannelserne.
Grundantagelsen er, at UCN’s læringstilgang
skriver sig ind i en internationalt etableret diskussion
inden for pædagogisk-didaktisk forskning med
stigende opmærksomhed på samspillet mellem
læring, evaluering og sprog.

Downloads

Publiceret

2016-06-08

Citation/Eksport

Pjengaard, S. (2016). Forord. CEPRA-Striben, (20), 2–9. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n20.203